رئیس اداره امور عمرانی

نام و نام خانوادگی: علیرضا اسماعیلی

سمت : رئیس اداره امور عمرانی - املاک و مستغلات

شماره تماس: